Bez komunizmu więcej socjalizmu

Bez komunizmu więcej socjalizmu

Upadek ZSRR, uzyskanie niepodległości przez państwa Europy Środkowej i zawalenie się żelaznej kurtyny to wydarzenia o wielkiej wadze historycznej. Symbolicznie i praktycznie zniknęła linia podziału, którą de facto nakreślono jeszcze w czasie II wojny światowej. Pociągnęło to za sobą dalsze konsekwencje w postaci rozluźnienia więzów pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, którą przez dekady cementował komunizm. Tym samym politycy w Europie byli jeszcze mniej podatni na wolnościowe koncepcje ekonomiczne, za to ochoczo przystąpili do pogłębiania integracji w ramach wspólnot europejskich. Rozbudowie uległ aparat kontroli, przybywało norm oraz standardów, które miały regulować życie gospodarcze.

 

Masowo wprowadzano w życie dyrektywy dotyczące poszczególnych branż. Na ich podstawie miano produkować towary oraz świadczyć niektóre usługi. Nawet dziś obowiązują dokumenty uchwalone na przykład w 1993 czy 1994 roku, z reguły kilkakrotnie po drodze aktualizowane. Unia Europejska stawała się molochem biurokratycznym, każdego roku pochłaniającym ogromne pieniądze, a te wydatki rosną cały czas.

 

W ramach zacieśniania współpracy i budowania kontynentalnej jedności pojawiły się koncepcje wprowadzenia wspólnej unijnej waluty. Prace koncepcyjne wkrótce zaczęły nabierać realnych kształtów, które zapowiadały ważki przełom w dziejach światowego monetaryzmu.

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *